what-we-do

مراکز قلب و عروق

بيماري هاي قلب و عروق و مرگ و مير ناشي از آنها يكي از مهم ترين مسائل و مشكلات بهداشت همگاني جوامع امروزي محسوب شده است. با توجه به نقش تحقيقات در توسعه و محوريت سلامت جامعه در توسعه پايدار، مراكز تحقيقات قلب و عروق ایران همه تلاش خود را بر پيشگيري از بيماري هاي قلب وعروق و بويژه بيماري آترواسكلروز كرونري قلب، استفاده از سلول هاي بنيادي در درمان و بكارگيري دانش ژنتيك در تشخيص و درمان بيماري هاي قلبي و عروقي متمركز نموده اند. مراکز تحقیقات قلب و عروق ایران با بهره گیری از دانش و توان تخصصی محققان علوم پایه ( ژنتیک، بیوشیمی، بیولوژی سلولی، داروسازی، ایمنولوژی و... )  و پزشکان در سایر تخصصها، ضمن ارزیابی و پایش خدمات ارائه شده به بیماران، راههای درمان جدید (سلولهای بنیادین) و روش های تشخیصی جدید ( ژنتیک)  را به نظام خدمات و درمان بیماری های قلب و عروق ارائه می کنند.همچنین مراکز قلب و عروق بیمارستان های ایران  با بهره مندی از متخصصین مجرب داخلی قلب و عروق ، قلب اطفال و جراحی قلب  وبا گسترش شاخه های فوق تخصصی قلب و عروق شامل اینترونشنال کاردیولوژی ، اکوکاردیوگرافی ، الکتروفیزیولوژی در بیمارستان ها در حال پیشرفت بوده وبا وجود امکانات و تکنولوژی نوین تشخیصی ، درمانی رایج دنیا بطور مستمر خدمات خود را درطیف وسیعی از بیماریهای قلب وعروق ارائه میدهد.خدمات این مراکز به شاخه های زیر تقسیم میگردد :

 

 

داخلی قلب و عروق _ درمان طبی و نیز کاتتریسم قلب راست وچپ و آنژیوگرافی تشخیصی کرونر و عروق محیطی

آنژیوگرافی تشخیصی کرونر و عروق مرکزی و محیطی ، سونوگرافی داخل عروقی ( IVUS)  اقدامات درمانی تهاجمی

اکوکاردیوگرافی

الکترو فیزیولوژی

جراحی قلب و عروق

جراحی و اینترونشن عروق محیطی

قلب اطفال

بازتوانی ( EECP )  و کاربرد سلول های بنیادی

پيوند قلب

ایجاد کلینیک های تندرستی به منظور پیشگیری ، شناسایی و کنترل عوامل خطر ساز اصلی بیماریهای قلبی عروقی که فعالیتهای آن در جهت توانمندسازی جامعه تحت پوشش به منظور ا صلاح شیوه زندگی و حفظ سلامت اقشار مختلف جامعه تحت پوشش است

اقدمات تشخیصی بیماری های کودکان و نوجوانان

اقدامات درمانی بیماری های کودکان و نوجوانان ازطریق :  

درمان دارویی بیماری های قلبی

رفع نقایص قلبی از طریق آنژیوگرافی بدون انجام جراحی باز

درمان اختلالات ضربان قلب با سوزاندن مسیر های الکتریکی غیر طبیعی قلب از طریق آنژیوگرافی

 

بیمارستان ها

کلینیک ها

پزشکان

فرم درخواست مشاوره پزشکی


بالا