what-we-do

مراکز تنفسی

متخصصان پزشکی ایران بر اين اعتقادهستند كه " سلامت " حق اساسي تمامي انسانها است و معتقدند كه ، با پيشگيري ، كنترل و درمان بيمار ي هاي تنفسی بتوانند در ارتقاي كيفيت زندگي مردم ، حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه ، تاثير بسزايي داشته باشند. خدمات مراکز ریه بیمارستان های ایران با همکاری پزشکان فوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه و بهره گیری از امکانات تشخیصی و درمانی چون اسپیرومتری( تست تنفس) ، تست خواب، تکنیک های تصویر برداری ( سی تی اسکن و رادیوگرافی)  وآنژیوگرافی و نیز امکانات کمک تنفسی موجود در بخش مراقبت های ویژه در زمینه ها ی زیر ارائه میگردد:

تشخیص آپنه تنفسی حین خواب( ایست تنفسی حین خواب)

ارزیابی ظرفیت ریوی

ارائه درمان و مراقبت در عفونت های تنفسی

ارائه درمان و مراقبت در نارسایی تنفسی

ارائه درمان و مراقبت در آمبولی ریه

مراقبت های ویژه تنفس در فوریت های تنفس

ارائه درمان و مراقبت در بدخیمی های ریه

ارائه درمان و مراقبت در بیماریهای مزمن انسدادی ریه ( نظیر برونشیت،آسم )

ارائه درمان و مراقبت در فیبرز ریه

 

 

همچنین مراكز تحقيقات بيماري هاي تنفسي كودكان در ایران به منظور انجام پژوهشهاي لازم در زمينه بيماريهاي حاد و مزمن تنفسي، اورژانسهاي تنفسي و بيماريهاي ارثي در كودكان راه اندازي شده است.درمان سل وبيماريهاي ريوي ، در زمينه بيماريهاي تنفسي كودكان و انجام فعاليتهاي گسترده تر آن بخش در زمينه بيماريهاي حاد و مزمن تنفسي كودكان، بيماريهاي مادرزادي ريوي، بيماريهاي ارثي كودكان، عفونتهاي تنفسي كودكان، آسم و آلرژي ازجمله خدماتی است که در این مراکز ارائه می شوند.

 

بیمارستان ها

کلینیک ها

پزشکان

فرم درخواست مشاوره پزشکی


بالا