what-we-do

کنفرانس مطبوعاتی همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی

ابراهیم بای سلامی در نشست خبری همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی گفت: هگتا از نظر تئوریک، ترسیم راهبرد، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا می خواهد با نگاه تخصصی وارد گردشگری پزشکی کشور شود.

وی گفت: رشته های پزشکی یکی از پردرآمدترین ها هستند و باید وارد بازار گردشگری شوند در غیر این صورت بازار رقابت را در این حوزه از دست خواهیم داد.

مدیر عامل هلدینگ گردشگری سازمان تامین اجتماعی در توضیح وضعیت تامین امکانات مد نظر برای گردشگر سلامت با توجه به کمبودهای معمول این حوزه گفت: بیمارستان ها ظرفیت کم دارند و این مشخص است اما در حوزه گردشگری سلامت ما احیا و توسعه را مد نظر داریم. تا وقتی برنامه جدیدی نداشته باشیم، امکانات تغییر نخواهند کرد. برای دادن سرویس بهتر باید خدمات بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: اکنون بیمارستان ها زیان ده هستند. اما می توانیم با رویکوردهای جدید به بازارهای جدیدی مانند گردشگری سلامت وارد شویم که حاصل آن درآمدهای ارزی است.
بای سلامی با اشاره ورود سازمان تامین اجتماعی به حوزه گردشگری گفت: این سازمان دومین ارائه دهنده خمات پزشکی کشور و بزرگترین بنگاه اقتصادی غیر دولتی است. در همه جای دنیا سازمان های تامین اجتماعی پیشران توسعه هستند. سازمانی که دولتی نیست اما دولت بر آن نظارت دارد.

وی با اشاره به وضعیت گردشگری کشور نیز گفت: گردشگری در ایران سنتی، محدود و پراکنده است و بخش خصوصی هنوز اثر معناداری در گردشگری کشور نداشته است. درخصوص ورود گردشگر به کشور نیز هنوز آمار قابل اتکایی وجود ندارد و آمار مبهم است.

وی گفت: به جای ساخت بیمارستان های زیان ده باید هتل بیمارستان بسازیم. اکنون در ایران حتی یک هتل بیمارستان استاندارد وجود ندارد.

مدیرعامل هگتا درباره تعداد بیمارستان های شرکت کننده در این طرح گفت: 17 بیمارستان ملکی، 5 بیمارستان بخش خصوصی در 15 استان در مرحله اول این طرح شرکت خواهند داشت.

وی افزود: با 16 کشور قرارداد بسته شده و با 16 کشور در حال مذاکره برای پذیرش بیمار هستیم. برخی از این کشور های آذربایجان، اوکراین، روسیه، ارمنستان، ازبکستان، گرجستان، تاجیکستان، بلاروس، برزیل، آلمان، سوئد و فرانسه هستند.

وی در توضیح درباره جذب بیمار از کشورهای اروپایی گفت: این کشور بیشتر متقاضی جراحی زیبایی در ایران هستند.

بای سلامی در باره جزییات خدماتی که هگتا ارائه خواهد داد، گفت: این خدمات از طریق آژانس تامین صورت خواهد گرفت. جذب بیمار، انتقال، درمان، ارائه خدمات گردشگری، رجعت بیمار و خدمات پس از درمان مراحل این خدمات هستند.

همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی از روز سه شنبه آغاز به کار خواهد کرد.بالا