what-we-do

بیماری های خاص

درمان بیماری های خاص در ایران با مدرن ترین تجهیزات از جمله درمان بیماری پارکینسون به روش جراحی که تنها در 6کشور دنیا در حال اجراست.


پیوند کلیه


درمان انواع سرطان


بالا