what-we-do

ما برای شما چه می کنیم؟

 

ما برای درمان شما چه می کنیم؟

 

 

 

 

 

مرحله اول : مراجعه و تقاضای درمان

 

1-  مراجعه به کارگزار گروه گردشگری سلامت تامین در کشور مبداء

 

2-  تشکیل پرونده پزشکی و ارائه مستندات قبلی در خصوص بیماری

 

3-  ارسال پرونده پزشکی بیمار توسط کارگزار به گروه گردشگری سلامت تامین: دراین مرحله بیماران می توانند مستقیماً ازطریق سایت گردشگری سلامت تامین به آدرس اینترنتی www.TaminHealthTourism.com نیز پرونده پزشکی خود را ارسال نمایند. 


 

مرحله دوم: بررسی و تعیین چگونگی درمان

1-  گروه گردشگری سلامت تامین پرونده پزشکی بیمار را حسب نوع بیماری به پزشک مرتبط ارسال کرده و نظریه پزشک را برای چگونگی درمان اخذ می کند.

2-  گروه گردشگری سلامت تامین با توجه به شرایط مورد نیاز برای درمان، چند پیشنهاد و با کیفیت و قیمت های  مختلف بـرای درمان بیمار در شهر های مختلف ایران را انتخاب می کند و این اطلاعات را به کارگزار اعلام می نماید.

2-چنانچه بیمار مستقیما با گروه گردشگری سلامت تامین در ارتباط باشد، این اطلاعات مستقیما به بیمار ارائه می گردد.

3-  کارگزار گروه گردشگری سلامت تامین، پس از مذاکره با بیمار و ارائه مشورت های لازم نهایتا یکی از روش های پیشنـهادی را برای درمان انتخاب می کند و هزینه آنرا به بیمار اعلام می نماید.

4-  عقد قرارداد درمان توسط کارگزار با بیمار و دریافت وجوه مربوطه و آماده سازی شرایط برای اعزام بیمار به ایران.

 

 

 

مرحله سوم : اعزام بیمار به ایران

1-  اخذ ویزای بیمار و هماهنگی برای اعزام هوائی و یا زمینی

2-  استقبال از بیمار در مرز هوائی یا زمینی (فرودگاه یا پایانه مرزی) توسط گروه گردشگری سلامت تامین

3-  انتقال بیمار به هتل و یا هر مرکز اقامتی که بیمار از قبل در قرارداد با کارگزار انتخاب کرده است.

4-  روز بعد ویزیت بیمار توسط پزشک متخصص و اخذ دستور آغاز درمان

5-  شروع درمان : (دراین مرحله بعضی از بیماران نیاز به بستری دارند و برخی از بیماران نیاز به خدمات کلینیکی دارند که حسب نیاز و شرایط هریک، اقدام لازم صورت می پذیرد.)

6-  در طول مدت درمان کلیه خدمات شامل هماهنگی با پزشک، بیمارستان، تامین دارو و یا تجهیزات و ملزومات، مترجم، ترانسفر داخلی و غیره توسط گروه گردشگری سلامت تامین انجام می شود.


 

مرحله چهارم : درمان

1-  پذیرش توسط پزشک در بیمارستان

2-  تشکیل پرونده

3-  انجام آزمایشات لازم و کارهای اولیه درمان

4-  انجام پروسه نهایی درمان

 

 

 

مرحله پنجم : ترخیص بیمار و انتقال به کشور مبداء

1-  پـس از طـی دوره درمان ، دستور پزشک برای دوره نقـاهت اخذ شده، دارو و یا سایر ملزومات بیمار تهیه مـی گردد و بیمار از بیمارستان یا کلینیک ترخیص می شود.

2-  تسویه حساب با بیمار بر اساس صورت حسابهای بیمارستانی و هتل و سایر خدماتی که استفاده کرده است،که در این خصوص با توجه به پرداخت اولیه بیمار به کارگزار مابه التفاوت هزینه از بیمار اخذ می شود.


 

مرحله ششم : ارتباط با بیمار برای دوره بعد از درمان

1-  گروه گردشگری سلامت تامین از طریق کارگزارخود و یا مستقیماً به صورت دوره ای تا بهبودی کامل بیمار و اطمینان از درمان کامل با بیماردرارتباط خواهد بود.

2-  گروه گردشگری سلامت تامین چنانچه نیاز باشداز طریق ویدئوئی امکان ویزیت بیمار و پاسخگویی به سوالات او را فراهم می کند.

3-  چنانچه بعد از درمان و بازگشت بیمار به کشور خود ، بیمار نیاز به دارو و یا خدمات مـشاوره ای داشته باشد، گـروه گـردشگری سلامت تامین این هماهنگی را به عمل می آورد.

گروه گردشگری سلامت تامین از لحظه ای که بیمار تصمیم به درمان می گیرد تا بهبودی کامل در کنار بیمار خواهد بود و با انتخاب پزشک ، بیمارستان، مترجم، مرکز اقامتی و سایر خدمات متناسب با توان مالی بیمار و با ارائه چندین پیشنهاد برای درمان با نرخ های ارزان، متوسط و ویژه به شهرهای مختلف ایران و بیمارستانهای دولتی، خصوصی و خیریه سعی دارد تا رضایت کامل بیماران را جلب نماید.

 

 

 


بالا